Konstdagbokens första sida, v.6 -2014

Vi har påbörjat ett arbete med en konstdagbok för 2014. De första sidorna i boken kommer vi att ägna åt oss Konstens grunder. På insidan av bokpärmen har vi satt fast ett kalenderblad för den månad vi arbetar med konstdagboken och ringar in de datum som det gäller. Idéerna har jag hittat här http://www.artprojectsforkids.org/