Upphovsrättsskolan börjar den 11 mars 2019

I fredags fick jag ett mejl från Oscar Dieden som arbetar med kommunikation på Patent- och registreringsverket. Det var det tredje mejlet på några veckor. När första mejlet kom satte jag i halsen och funderade på vad jag gjort för fel 🙂
Det visade sej att han ville ha hjälp att sprida information om något viktigt! En ny sajt vi kan använda för att lära våra elever om Upphovsrätten.

Upphovsrättsskolan – Det ska helt enkelt vara kul att lära sig upphovsrätt!

Patent- och registreringsverket (PRV) har ett uppdrag från regeringen att höja kunskapen om upphovsrättens innebörd hos allmänheten.

www.upphovsrattskolan.se

När du kommer till sidan hamnar du på deras hemsida. Därifrån kan du gå vidare till lärarrummet där du hittar material för åk 1-3, 4-6, 7-8 och sist åk 9. Känner du att du skanar kunskaper på området? Då kan du istället gå till Lärarutbildningen och uppdatera gammal kunskap och inhämta ny. Vad är då Upphovsrättsskolan? Upphovsrättsskolan är en digital plattform med syfte att främja upphovsrätten. Skolan innehåller alltifrån lyckohjul och memoryspel till praktiska övningar och minneslistor för en skoluppgift eller förberedelse för en nyhetssändning. Den pedagogiska grundtanken bygger på idén om ”learning by playing”, att eleverna ska lära sig upphovsrätt genom att spela spelen och göra de övningar som webbplatsen består av. Det ska helt enkelt vara kul att lära sig upphovsrätt!

Det finns en Lärarens guide till Upphovsrättsskolan som du kan ladda ner och orientera dej på sajten samt en pdf med Länkar att använda

PRV:s MINNESLISTA FÖR PROJEKTARBETEN

PRV har tagit fram en enkel minneslista som elever kan använda i sina skolarbeten. Det är upphovsrätt i sju enkla steg.

Man får fritt använda fakta, idéer och information
Du kan samla in information från olika källor och återberätta den med dina egna ord. Kom ihåg att nämna källan!

Använda bilder och texter
Användningen ska vara tillåten. Här är några sätt:

Citat
När du använder en annan text ord för ord kallas det för citat. Citat ska märkas ut med citattecken och källan ska nämnas.

Med upphovspersonens tillstånd
Du kan alltid fråga upphovspersonen direkt om tillstånd att få använda skyddade bilder eller texter.

Med skolans skolkopieringsavtal
Du kan skanna bilder och text från böcker eller kopiera från nätet till ditt skolprojekt om du inte publicerar ditt skolprojekt på nätet. Kom ihåg att nämna upphovspersonernas namn i ditt arbete.

Med CC-licens
Kolla vad licenssymbolen ger dig för möjligheter att använda materialet. CC-licensen och upphovspersonens namn ska alltid skrivas ut vid bilden.

Fotografera och filma
Be alltid om samtycke från den som syns på bilden eller filmen innan du publicerar och använder bilden eller filmen.

Använda musik
Du kan själv skaffa tillstånd från en upphovsrättsorganisation eller kolla om din skola kanske redan har ett avtal för användning av musik. Du kan också söka efter musik på nätet som är tillåten med CC-licens eller med annan licens. Kolla licensvillkoren noga.

”Bädda in” videoklipp
Det behövs oftast ett tillstånd från upphovspersonen bakom ett videoklipp för att få lägga in eller ”bädda in” hela eller delar av klippet i ditt eget arbete. Tillståndet kan du få från upphovspersonen. Du kan också välja videoklipp som är tillåten att använda genom en CC-licens.

Det är också möjligt att länka direkt till ett videoklipp på nätet utan att tillstånd behövs. Däremot kan det behövas tillstånd för att få visa videoklippet i klassrummet.

Hänvisa till källan
Kom ihåg att skriva ut alla källor och upphovspersonernas namn i ditt projektarbete.

Publicera på nätet
Om du vill publicera ditt projektarbete på nätet, se först till att du har de tillstånd som behövs för att få publicera även andras verk, som bilder, texter, musik och videoklipp, på nätet.

%d bloggare gillar detta: