Konstbok om Konstens grunder NR 2 – Figurer och Former Okt -2018

Ibland så händer saker så där perfekt som nu i veckan, jag fick en bok till skolan. Konst genom enkla geometriska former från Beta Pedagogen.

Under v. 42-43 kommer vi på skolan att arbeta med Konstens grunder NR 2 – Figurer och Former. 
Den här boken innehåller många olika figurer att rita som utgår i från de olika geometriska figurerna. Allt är enkelt uppritat i ”steg för steg” bilder. 

Jag tycker att boken är självklar både för matematik och bild i åk 1-4 men att den även fyller en funktion för de elever i åk 5 och 6 som av olika anledningar har svårt med att skapa fritt.

I boken finns även en mall där de elever som är i behov av kompensatoriska stöd kan rita av de geometriska figurerna utan att få ett spel när det inte blir rakt, ser bra ut eller något annat som de tappar focus på. 

Här kommer lite bilder på innehållet.

Det finns även några uppgifter där du kan kombinerar olika former och figurer.

%d bloggare gillar detta: