Grovplanering för bilämnet åk 1-6 läsåret 21-22

När skolan starta i estetsalen kommer vi att börja med “Konstens grunder NR 1 – Linjer”, som vanligt…

Jag gjort en grovplanering för bildlektionerna i åk 4-6 för läsåret 21-22.
Du hittar den här.

Efter ett antal år så har grovplaneringen det blivit ett tryggt och bra arbetsredskap som vi följer från åk 2 – åk 6. Det ser likadant ut varje år men alla delarna förändras efter tid och bilduppgifterna varierar. Dock så har vi samma gång:

  • 3 Konstens grunder på hösten
  • 3 Konstens grunder på våren
  • 3 Månadens konstnärer på hösten
  • 3 Månadens konstnärer på Våren

När det gäller Konstens grunder och Månadens konstnär så jobbar vi samtidigt i alla årskurser med samma del/konstnär fast i progression. Utöver detta blir det bildanalys och digitala tekniker som kommer in med jämna mellanrum. Vissa planerade och andra mer oplanerade.

Så i augusti startar vi med Konstens grunder NR 1 – Linjer. Vi utgår till stor del från arbetsbladen som vi delat upp mellan de olika årskurserna, några varje år. De sista året har vi även lagt in flikböckerna som vi klistrar in i Konstdagboken. 

 

 

 

 

I Höst börjar vi med den spännande konstnären Bridget Riley. Du hittar en PP, faktablad, affisch och bilduppgift i webbutiken.

Bridget Riley är en föregångsgestalt inom OP-Konst och här finns så mycket att prata om när det gäller linjer och hur de används för att påverka oss.

%d