Månadens konstnär oktober -16

Under oktober månad kommer eleverna i åk 4 att arbete med Sonia Delaunay.dsc02927Vi kommer att börja med att titta på en PP om Sonias liv samt ett kort Youtube-klipp. Eleverna får ett fakta blad att klistra in i sina konstdagböcker. Jag kommer att visa målningen “Marknaden Minho” som målades 1916. Den blir bra att ha ett bildanalyssamtal utifrån. Jag kommer börja att prata med fyrorna utifrån, linjer, former och färger. Hur man kan jobba mer med konstens grunder kan ni läsa i Tummen upp.24170677349_f38f29dd89_bDärefter får eleverna berätta om någon detalj de ser och till slut pröva att tolka vad den föreställer.

Som bilduppgift ska eleverna få göra en akvarellmålning. Här kommer beskrivning på hur jag har tänkt mej att det ska gå till.

dsc02924 dsc02925 dsc02926

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med  hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
• analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.

I årskurs 4–6
Bildframställning
• Teckning, måleri
Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri och hur dessa benämns.
• Plana material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys
• Konstverk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

%d bloggare gillar detta: