Månadens konstnär i oktober -16 åk 6

Under oktober månad kommer eleverna i åk 6 att arbete med Sonia Delaunay.dsc02940

Vi kommer att börja med att titta på en PP om Sonias liv samt ett kort Youtube-klipp. Eleverna får ett fakta blad att klistra in i sina konstdagböcker. Jag kommer att visa målningen ”Marknaden Minho” som målades 1916. Den blir bra att ha ett bildanalyssamtal utifrån. Jag kommer börja att prata med sexorna utifrån, linjer, former och färger. Hur man kan jobba mer med konstens grunder kan ni läsa i Tummen upp.
24170677349_f38f29dd89_bDärefter får eleverna berätta om någon detalj de ser och till slut ge en tolka av vad de tror att den föreställer.

Som bilduppgift ska eleverna få göra en bilduppgift som ska bli delar av en hel och sen bli en helhet av alla delarna igen. Låter det konstigt? Kanske men det komemr att bli fint. Så här har jag tänkt att göra:

Skär till papper så att de är 21 cm x 21 cm. Använd passare för att rita cirklar. Dessa ska inte vara hela utan cirkelns mitt ska ligga ut med en kant eller i en hörna.dsc02930

Låt eleverna välja en färgskala att måla de olika cirklarna med. Fyll i linjerna med en svart tuschpenna.
dsc02937

Närbilden är klar, mät ut 10,5 cm på alla sidor och dela bilden i fyra lika stora bitar.

dsc02938Välj en bakgrunds färg som passar till färgskalan. Skär eller klipp ut 4 bitar som är 12,5 cm x 12,5 cm stora och klistra på bilderna.

dsc02939

Snurra bilderna innan du väljer ett nytt färgat papper (29 cm x 29 cm) i din färgskala och limma på delarna.

dsc02940

När alla är klara kan du sammanfoga alla delarna till en stor färgvägg.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med  hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
• analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.

I årskurs 4–6
Bildframställning
• Teckning, måleri
Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri och hur dessa benämns.
• Plana material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys
• Konstverk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

%d bloggare gillar detta: