• Uncategorized

  Bilden en grogrund för procedurförmågan eller?

  Ni som läst mina två tidigare inlägg vet att jag just nu är insnöad på The Big 5. Detta är inte första gången… Jag blev intresserad när jag läste om Göran Svanelids tankar i pedagogiska magasinet för många år sedan. Som alltid när något väcker mitt intresse började jag googla och spara allt i en mapp på datorn. Läste och begrundade, läste lite till och försökte sålla myggen och behålla kamelen.😀 många hade bra idéer och en del inte så genomtänkta. Samtidigt ingick vi ett HÖKavtal på vår skola. Alla skulle jobba 40 timmar i veckan och vi fick gott om tid för implementering, de första två åren efter Lgr11. Vi var uppfyllda av att tolka kursplaner, kommentarmaterial och kunskapskrav. 6 av 9 mellanstadielärare skickades i väg till högskolan i Jönköping för att läsa 7,5 hp  Betyg och Bedömning. Det skrevs lokala arbetsplaner i varje ämne åk 1-3 för sig och vi i åk 4-6 för oss själva. Det var fantastiskt att sitta tillsammans på mellanstadiet, vrida och vända på hur vi skulle tolka detta på vår skola för att få en likvärdig undervisning och bedömning. Under de två åren hade vi två måndagar i månaden mellan 15-17 till detta. Sedan dess har vi utvärdering av våra arbetsplaner varje vår när vi har en dag till kvalitetsredovisning. Vi kollar om vi arbetar efter planerna, drar bort sådant som vi tycker är inaktuellt eller behöver förändras och lägger till nytt. De har blivit levande dokument på vår skola och ett stort stöd för ny personal som kommer in i ett arbetslag. Vad vill jag då ha sagt med allt detta? Jo, vi var så inne i allt detta, det inte var läge att börja plocka in nya saker. För vissa människor fungerar massor av idéer och bollar i luften medans andra behöver förhålla sig till det som är på gång och inte klarar av att ha vidvinkelsögonen på. Jag gör ingen värdering i detta. Bara konstaterar.

  Tillbaka till procedurförmågan, vad innebär den för bildämnet? Att kunna använda olika tekniker, verktyg och material så klart men även en hel del annat. I allt jag skriver och funderar över så är det naturligtvis med åk 3-6 ögon eftersom det är där jag undervisar. Många bildexperter vill gärna framhålla att eleverna måste få skapa fritt, vi ska inte styra dem för mycket. Jag håller med till hälften även om jag inte är proffesor i ämnet… Men utan kunskap i hur tekniker, verktyg och material fungerar och samverkar kan inte elever utveckla sin potential i att skapa fritt. Det är vad jag anser. Jag lägger ner mycket tid på att träna, lära och praktisera med mina elever. Allt från hur man sköter penslar till vad Konstens grunder är för något. Göran skriver att det fungera inte att bara producera saker, det krävs även ett tänkande. När våra elever har kunskap och tillfogat sig en erfarenhet hur verktyg, material och tekniker fungerar kan de sedan lägga till detta när de ska skapa. Jag har börjat med en konstdagbok med mina elever där de skriver ner en planering av vad de ska göra, vilka tekniker de ska använda, material och verktyg. De ska även göra en liten skiss på hur det färdiga verket ska se ut. När de är färdiga med sin uppgift ska de utvärdera och göra en självbedömning.

  • Blev det som de tänkt?
  • Hur fungerade det? 
  • Kunde de gjort annorlunda? 
  • Hur skulle de rekommendera någon annan elev att jobba om den skulle göra samma uppgift?  

  När eleverna skriver i sina böcker pratar jag ofta med dem om att använda de begrepp som vi använder i undervisningen.
  Men i procedurförmågan finns även förmågan att hantera information. Då tänker jag på Bildanalys tex. I centrala innehållet kan vi läsa i åk 1-3:

  • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  •  Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

  För åk 4-6:

  •  Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

  Här har vi en del att jobba med. På sidan 66 i “De fem förmågorna i teori och praktik – Boken om The Big 5” står det följande:

  I dagens värld med sociala medier, är det viktigare än någonsin att lära eleverna hur man kritiskt granskar information. Ett minimikrav är att veta skillnaden mellan vad som är fakta (sant) och vad som är värderingar (en blandning av tro och tyckande) samt vilka belägg som krävs för att man ska kunna säga att ett påstående är sant.

  Detta är något att sätta tänderna i när vi arbetar med tema som reklam och nyhetsbilder. Ja detta var mina tankar för dagen.